EKOÇED ÇEVRE LABORATUVARI Çevre ve  İş Sağlığı ve Güvenliği alanında, mevzuatlar ve yönetmelikler kapsamında aldığı sorumlulukları, teknolojik altyapısı ve ölçüm metotları çerçevesinde, müşterilerine ve çözüm ortaklarına hizmet olarak sunmaktadır. Çevre Bakanlığından aldığımız yetki kapsamında, yapılan ölçüm ve analizler sonucunda sunduğumuz raporlar, resmi işlemlerde kullanılabilmektedir.
 
Sanayileşmenin giderek artan bir ivme kazandığı ülkemizde; başta Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmelikleri olmak üzere Çevre Mevzuatı kapsamında yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi ile beraber çevre kirliliği ölçüm ve analizlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılmasına olan ihtiyaçta aynı oranda artmıştır.
 
EKOÇED ÇEVRE LABORATUVARI firması, çevre kirliliği mevzuatıyla belirlenen sınır ve değerlere uygunluk konusunda teknik ölçümler yapan tam donanımlı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş Çevre Ölçüm ve Analizleri Laboratuvarı olarak hizmet vermektedir.