Gürültü: İstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir.
 
Ses: Titreşen cisimlerin elastik ortamda oluşturduğu basınç değişimlerine kulağın verdiği tepkidir. Sesin doğuşu ve yayılması, ortamdaki parçacıkların titreşimi ve bu titreşimlerin komşu parçacıklara iletmesiyle olur.
 
Çevresel titreşim: Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri ve benzeri işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleridir.
 
  • Çevresel Gürültü Ölçümleri
  • Akustik Gürültü Ölçümleri
  • Eğlence Merkezleri Gürültü Ölçümleri
  • Çevresel Titreşim Ölçümleri